top of page
Lina Stenqvist
Befrielse

Öppning och vernissage 

Lördag 23 september 2023 kl. 13-17

Pågår lördag 23/9 - söndag 8/10

BEFRIELSE

Konstprojektet ”Befrielse” kretsar kring frågor om gränsen mellan liv och död. 

Lina Stenqvist har haft religiösa riter och barockmåleri som inspirationskällor för sitt skapande.

 

Som utgångspunkt i sina bilder har hon valt offerlammet som är ett starkt och mångbottnat motiv genom den västerländska konsthistorien. Med lammet som symbol försöker Lina Stenqvist gestalta människans lidande i ett sammanbrott samt befrielse från detta på såväl det individuella som det allmänna planet. 

Angus dei Parafras av Zurbaran Lina Stenqvist Galleri Artem Lamm.jpg
Susanna Salifou Nygren Makaon Galleri Artem.jpg

Tidigare utställning

Susanna Salifou Nygren

Makaon

Lördag 23/9 - söndag 8/10 2023

bottom of page