top of page
MAGDALENA CAVALLIN
Fall

Öppning och vernissage 

Lördag 25 november 2023 kl. 13 –16

Utställningen pågår lördag 25/11 – söndag 10/12

I Magdalena Cavallins konstverk tar rummet, tiden, minnet och drömmarna en framträdande plats. Hennes scener utspelar sig ofta i ödsliga landskap, präglade av arkitektoniska detaljer och geometriska former, där människor, djur och föremål rör sig. Skapandeprocessen inleds vanligtvis med en liten detalj som fångar Cavallins intresse och fungerar som en vägledning genom arbetet. Motivet växer successivt fram, och konstnären söker efter fragment i äldre tidskrifter och böcker, kombinerar dem med måleri och bearbetar dem tills en känsla av det onämnbara infinner sig.

Genom att använda material som masonit, vinylfärg, kol, färgpennor och pappersklipp, särskilt från äldre böcker och tidskrifter, skapar Cavallin oväntade möten. Verkens motiv rymmer konsthistoriska detaljer, landskap omgivna av mörker, surrealistiska rumsligheter och figurer. Här möts drömmar med verkligheten och historien med nutiden, där varje bild blir en utforskning av det sublima och det gåtfulla. Cavallins användning av olika tekniker och material skapar mångdimensionella konstverk som inbjuder betraktaren att reflektera över det förflutna och närvarande, drömmar och verklighetens förenande. Magdalena Cavallins konst kan ses som en poetisk dialog mellan olika element och en utforskning av de djupa skikten av mänsklig erfarenhet.

Magdalena Cavallin Galleri Artem.png
Monica Larsson Galleri Artem.jpg
Tidigare utställning
Monica Larsson
Från plats till plats
Lördag 4/11 – söndag 19/11 2023
Tidigare utställning
Erik Sigerud
Mellan sken och verklighet
Lördag 14/10 – söndag 29/10 2023
Erik Sigerud Circuit Galleri Artem
Angus dei 2.jpg
Tidigare utställning
Lina Stenqvist
Befrielse
Lördag 23/9 – söndag 8/10 2023

Tidigare utställning

Susanna Salifou Nygren

Makaon

Lördag 2/9 – söndag 17/9 2023

Susanna Salifou Nygren Makaon Galleri Artem.jpg
bottom of page